2021-2022 навчальний рік

Довідка
про підсумки проведеного самооцінювання

Анкетування батьків

Анкетування учнів

Анкетування педагогічних працівників

Самооцінювання вчителів початкових класів